InSoft har blitt et viktig redskap for IMG for å forbedre kundetilfredsheten, ved å gjøre oss i stand til å sikre tilgjengelighet på produkter, tilby raskere levering og et større antall valg.

InSoft støtter også arbeidsflyten på en måte som gjør det mulig for oss å plassere noe av arbeidet (f.eks. back-office-funksjoner) på det mest kostnadseffektive stedet.

InSoft er vårt kjerneverktøy for å styre og administrere produktet og ordreflyten mellom fabrikkene og salgsselskapene/monteringsenhetene våre. Det holder orden på lagerbeholdningen, og støtter samtidig den samlede prosessen rundt bestilling, fakturering og betaling.

InSoft gir oss VERKTØYET som legger til rette for IMGs strategi og ambisjon om å VOKSE  og FORBEDRE kundeservicen på en kostnadseffektiv og lønnsom måte, noe som blir enda viktigere når vi inntar nye markeder.

Nils Gunnar Hjellegjerde
President og CEO i IMG Norge

×